8. MART, MEĐUNARODNI DAN ŽENA

8. MART, MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Danas se širom svijeta obilježava 8. mart – Međunarodni dan žena koji je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Moskvi 1921. odlučeno je da se 8. mart u cijelom svijetu proglasi Međunarodnim danom žena. Na ovaj dan podsjećamo se na dugogodišnju borbu žena u kojoj su najveći uspjesi bili uvođenje 8-satnog radnog vremena, ujednačavanje plata za muškarce i žene, ali i zaštita majki, te uvođenje porodiljskog odmora.

Svim damama, sretan 8. mart, Međunarodni dan žena!

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220