Sekcije

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA

RB. NAZIV SEKCIJE/VODITELJ DAN/VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA
1. Novinarska sekcija – Azra Rizvanbegović Petak, 17:55 h B/H/S jezik 1
2. Recitatorska sekcija – Niaza I. Korjenić Četvrtak, 17:55 h B/H/S jezik 3
3. Izviđači Četvrtak, 11:35 h Informatika
4. Crveni križ sa ekolozima Utorak, 17:55 h Biologija
5. Zdravstvena sekcija – Rezija Hasanić Srijeda, 17:55 h Čitaonica
6. Čuvari narodnog blaga Ponedjeljak, 11:35 h Historija (IV 1)
7. Literarna sekcija (mlađi uzrast) Utorak, 11:35 h B/H/S jezik 2
8. Mali modelari – Maja Ključo Srijeda, Četvrtak 11:35 h Muzička/Likovna Kultura
9. Saobraćajna sekcija – Čaušević Edita Utorak, 17:55-18:40 h Tehnička kultura
10. Eko kreativci, Kreativna reciklaža Četvrtak, 17:55-18:40 h Bosanski
11. Crveni križ (mlađi uzrast) Petak,  11:35-12:20 h Likovna kultura
12. Likovna radionica Četvrtak, 11:30 h Čitaonica
13. Odbojkaška sekcija – Ferida Tarić Utorak, 17:55 h Sala
14. Folklor – Amra Sirbubalo Svaki drugi petak u mjesecu

17:05-18:40 h

Sala
15. Odbojkaška sekcija – Amra Sirbubalo
16. Fotografske priče Ponedjeljak, 17:55-18:40 h Engleski jezik
17. Literarna sekcija (stariji uzrast) Petak, 17:55-18:40 h B/H/S jezik 2
18. Odbojkaška sekcija (V i VI razred) – Hikmet Mahmutović Svako 7 dana naizmjenično dječaci i djevojčice , srijeda 17:05-17:50 h Sala
19. Dramska sekcija Utorak, 17:55-19:15 h Hol
20. Turski jezik Petak, 11:35 h Čitaonica
21. Historijsko – Muzeološka Utorak, 17:05-17:50 h Historija
22. Projekt građanin Utorak, 17:55-18:40 h Historija
23. Likovna sekcija – Majo Pavlović Četvrtak, 17:55 h Likovna Kultura II sprat
24. Škola stripa – Majo Pavlović Srijeda, 17:55 h Likovna Kultura II sprat
25. Vokalna sekcija Srijeda, 17:55-18:40 h Muzička kultura
26. Orkestar Utorak, 17:55-18:40 h Muzička kultura
27. Sarajevski dječaci Ponedjeljak, Četvrtak, 11:35-12:20 h Muzička kultura
28. Ritmička sekcija Četvrtak, 11:35-12:20 h Kabinet Hemije
29. Šahovska sekcija Srijeda, 11:35-12:20 h Njemački jezik
30. Nogomet Srijeda, 17:55-18:40 h Sala
31. Zdravstvena (mlađi uzrast) Ponedjeljak, 11:35-12:20 h Mala prostorija II sprat
32. Ekološka sekcija (mlađi uzrast) Petak, 11:35-12:20 h Mala prostorija II sprat
33. Matematička sekcija (mlađi uzrast) Petak, 11:35-12:20 h Matematika 1
34. Njemački (mlađi uzrast) Utorak, 11:35 h Njemački
35. Dramska (mlađi uzrast) Petak, 11:35-12:20 h Matematika 2
36. Košarkaška sekcija (mlađi uzrast) – Alisa Hasečić Četvrtak, 17:05-17:50 h Sala
37. Lutkarska sekcija Petak, 11:35-12:20 h Njemački jezik
38. Recitatorska (mlađi uzrast) Petak, 11:35-12:20 h Muzička kultura
39. Građevinsko – modelarska sekcija Srijeda, 17:55-18:40 h Tehnička kultura
40. Njemački jezik (stariji uzrast) Srijeda, 17:55-18:40 h Njemački jezik
41. Geografska sekcija Četvrtak, 17:55-18:40 h Geografija