Dobro je biti odgovoran

02.04.2023.

Odgovornost je kada vodimo brigu o sebi, ali i drugima.
Sedmi izazov ili još jedan dan u kojem se trudimo da svijet činimo boljim mjestom za život je zasigurno dan kada su naši najmlađi postavili najviše pitanja, kada smo ih potakli na razmišljanje.
Šta znači bolji svijet? Šta možemo učiniti da svijet bude bolji? Kako da pomognemo?
Može li svijet biti bolji ako pomognemo nekome? Koja će se osjećanja pojaviti dok im pomažemo? Kako će se osjećati osoba kojoj pomažemo? Šta će misliti o nama? Sigurni smo da će odgovore na ova i slična pitanja naši učenici dobiti pružanjem pomoći starijoj osobi, te zahvalnošću za zdravlje i mogućnost da nekom pomognu. Naše ponašanje utiče na svijet u kojem živimo jer smo mi dio tog svijeta. Motivirajmo našu/naše djecu/učenike da shvate značaj pružanja pomoći svima, ali posebno starijim osobama. Ohrabrimo ih da svojim lijepim ponašanjem doprinose nekom boljem svijetu u kojem će briga za drugog i osjetljvost za stariju populaciju biti imperativ. Svi smo mi vrijedni pažnje, ljubavi i dobrote i zato je dobro biti odgovoran. 🤝👵🧓