Informacije o provođenju eksterne procjene znanja za III i VI razred

Informacije o provođenju eksterne procjene znanja za III i VI razred

U skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 33/17) u školskoj 2018/2019. godini će se provesti eksterna procjena znanja učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo iz nastavnih predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematike i Engleskog jezika.

Cilj provodenja eksteme procjene znanja je sistemsko unapređenje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa.

Eksterna procjena znanja se provodi po modelu eksterne mature i realizira se anonimno.

Rezultati eksteme procjene znanja se ne ocjenjuju i ne utiču na zaključnu ocjenu.

Za pripremu učenici koriste kataloge pitanja.

Testovi će biti pripremljeni isključivo od pitanja iz objavljenih kataloga.

Katalozi i termini za provodenje eksterne procjene znanja učenika III i VI razreda osnovne škole:

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/katalozi-pitanja-za-eksternu-procjenu-znanja-ucenika-trecih-i-sestih-razreda

termini za provodenje eksterne procjene znanja učenika

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220