Izradi čestitki na času Likovne kulture u II-2 odjeljenju

21.03.2023.

Učenici i učenice II-2 odjeljenja su uživali u izradi čestitki na času Likovne kulture. A da je Dan žena inspiracija i poticaj u razvoju kreativnosti učenika i učenica svjedoče fotografije u prilogu.