Javni poziv za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika

Javni poziv za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika

Općina Novo Sarajevo je raspisala Javni poziv za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika za učenike sa područja naše općine putem jednokratne pomoći.

Prijavu možete preuzeti na web stranici Općine gdje je detaljno objašnjeno koja je dokumentacija potrebna za Javni poziv.

Web stranica Općine

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220