Kako se obraćamo odraslim osobama

Kako se obraćamo odraslim osobama

Komunikacija sa starijima bi se trebala odvijati na isti način na koji komuniciramo i sa mlađim osobama, u većini slučajeva. No, ponekad postoje i male poteškoće ukoliko ne primjenjujemo pravila bontona. Vjerujemo da se dosta djece našlo pred dilemom kada se ženskim osobama treba obratiti sa „gospođo“ ili „gospođice“, ili su imali dileme kada reći „Vi“ ili „ti“, ali vjerujemo i da se dosta odraslih bar jednom pitalo u kojem momentu je zgodno preći sa „Vi“ na „ti.“ To je bio dovoljan razlog da napravimo malo istraživanje.
Opšta pravila bontona važe podjednako za sve, za djevojčice i dječake, za žene i muškarce. Govoriti ljubazno sa ljudima, slušati druge dok govore bez prekida i upadanja u riječ, i obećati samo ono što možemo ispuniti predstavlja lijep način izražavanja i ponašanja vaspitanih i obrazovanih ljudi.
„Dobar dan, gospođo Fazlić“ ili „Hvala vam, doktore Huskić“ je profinjen način izražavanja poštovanja svakog djeteta, ali i odrasle osobe, i uvijek ćemo prije privući pažnju drugih ako im se obraćamo na ovaj način, a ne kada ih oslovljavamo imenom ili im dovikujemo „Hej.“ U odjeljenju II-3 razreda uvjerili smo se da i naši mlađi učenici znaju da se odraslima treba obraćati prezimenom i prikladnim nazivima, osim ako im odrasli ne kažu da to nije potrebno.
Naši mlađi drugari uspješno su uradili vježbu i pokazali da znaju kako se treba obratiti odraslim osobama, kada se koristi „Vi“ i „ti“, kako se obraća zubaru, komšiji, starcu ili amidži Enesu.
Neki odrasli žele da ih djeca zovu imenom, a učiteljicama ne smeta ako ih đaci oslovljavaju sa „uči.“ Evropska unija je odlučila da žene treba oslovljavati imenom. Feministkinje tvrde da su titule “gospođa” ili “gospođica” uplitanje u privatnost, jer žene na taj način otkrivaju da li su u braku ili ne. Na pitanje kako je prikladno obratiti se nastavnicima, učiteljica Markanović je objasnila da bi ona voljela da joj se učenici obraćaju sa „učiteljice Rejhana.“
Bitno je da znamo i primjenjujemo pravila ponašanja kako bismo ostavili utisak fine, kulturne i profinjene osobe.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220