Kreativna muzička radionica u našoj školi

Kreativna muzička radionica u našoj školi

U četvrtak, 8. novembra 2018. godine, Lela Samardžić-Katavić, učiteljica II–3 odjeljenja pripremila je posebno iznenađenje za učenike i učenice ovog odjeljenja. U veselom radnom okruženju djeca su uživala u kreativnoj muzičkoj radionici „Udaraljke“ koju su vodili Robert i Gordan Kranjčić, članovi Sarajevo Drum Orchestra. Inače se ta muzička radionica održava u Centru za mlade na Grbavici, a u okviru istih posebna pažnja se posvećuje: izgradnji tima, slobodnom i usmjerenom muzičkom izražaju pojedinca u grupi, neverbalnoj komunikaciji i stimulaciji kreativnog izražaja.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220