Radionice za učenike novosarajevskih osnovnih škola

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ implementirat će projekat „Vanškolske aktivnosti 2019. godina.“

Cilj projekta je kreativno i edukativno korištenje slobodnog vremena kroz različite radionice.

Aktivnosti u okviru ovog projekta realizirat će se u periodu od juna do decembra 2019. godine kroz: radionicu „Mali inovatori“, likovnu, plesnu i muzičku radionicu.

Radionice će se odvijati u dogovorenim terminima, vodeći računa o željama polaznika.

Informacije i prijave na telefon, e-mail ili direktno na recepcijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu i Dječije kuće.

Podijeli sa prijateljima

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Email