Radionice za učenike novosarajevskih osnovnih škola

Radionice za učenike novosarajevskih osnovnih škola

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ implementirat će projekat „Vanškolske aktivnosti 2019. godina.“

Cilj projekta je kreativno i edukativno korištenje slobodnog vremena kroz različite radionice.

Aktivnosti u okviru ovog projekta realizirat će se u periodu od juna do decembra 2019. godine kroz: radionicu „Mali inovatori“, likovnu, plesnu i muzičku radionicu.

Radionice će se odvijati u dogovorenim terminima, vodeći računa o željama polaznika.

Informacije i prijave na telefon, e-mail ili direktno na recepcijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu i Dječije kuće.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220