Kriteriji za upis učenika u produženi boravak u školskoj 2020/2021. godini

Kriteriji za upis učenika u produženi boravak u školskoj 2020/2021. godini

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220