Ljubav i poštovanje prema domovini

Ljubav i poštovanje prema domovini

Aktiv učiteljica produženog boravka, Edina Ahmethodžić, Aida Kurtović i Amela Žunić su povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizovale i realizovale radionicu koja je tematski bila prilagođena i koncipirana djeci najmlađeg školskog uzrasta. Učenici i učenice su plesali, crtali, bojili i pisali stihove o našoj domovini, jednoj i jedinoj. Ljubav i poštovanje prema domovini kod djece se gradi u njihovoj ranoj dobi, tako da je i ova radionica imala upravo taj cilj. Posebno želimo istaći da su na radionici uzeli učešće djeca svih uzrasta, različite grupe produženog boravka. Bila je to prilika za njihovo druženje i rad u zajedničkom projektu obilježavanja državnog praznika Bosne i Hercegovine. Rezultati dječijeg rada, likovni i literarni radovi su izloženi po učionicama u kojima borave učenici i učenice produženog boravka.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220