Međunarodni dan maternjeg jezika

Međunarodni dan maternjeg jezika

U povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika koji se obilježava 21. februara i u našoj školi je obilježen ovaj dan. Nizom manifestacija koje su imale za cilj da ukažu na iznimno važan aspekt čuvanja i njegovanja maternjeg jezika. Na ovaj način smo željeli promovirati svijest o njegovanju maternjeg jezika, kao i skrenuti pažnju na važnost izučavanja, učenja i istraživanja maternjeg jezika. Od velikog je značaja da dijete dobro nauči svoj maternji jezik zbog toga što je to jezik na kojem dijete razmišlja i osjeća. Nastavom maternjeg jezika utiče se na način razmišljanja učenika, poboljšava vještina upotrebe jezika i načina izražavanja djeteta, kroz vještinu pisanja i komunikacije, a istovremeno utiče na razvoj ličnosti djeteta. Jednu edukativnu radionicu sa učenicima produženog boravka III grupe realizovala je i učiteljica Amela na kojoj su između ostalog, učenici i učenice učili pisati bosančicom, pismom srednjevjekovne Bosne i po mnogima, najstarije pismo na Balkanu.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220