Škola

Obavijest za Dan škole

Dragi učenici,

u srijedu 9. 5. 2018. godine obilježavamo Dan škole – poseban dan za sve nas. Ovogodišnji praznik naša škola je dočekala u novom ruhu, a i mi smo dobili nove i bolje uslove za rad. Urađen je projekat utopljavanja škole, stavljanja nove fasade i zamjene jednog dijela stolarije. Naši kabineti obogaćeni su novim nastavnim sredstvima i pomagalima, dobili smo pametnu tablu, nove laptope i mnogo toga što nastavu i sam proces učenja unapređuje i čini lakšim i boljim. Nastavili smo i s dobrom praksom uspjeha na takmičenjima i na svim nivoima ostvarili zavidne rezultate.

Obilježavanje Dana škole počinjemo već u utorak 8. 5. 2018. godine priredbom za učenike od I do IV razreda pod motom „Obrazovanje je zlatni ključ uspjeha – otključajmo naše mogućnosti“. Priredba počinje u 8:00 u holu naše škole.

U srijedu 9. 5. 2018. godine nastava za sve učenike naše škole će biti skraćena i odvijat će se po novoj satnici:

I smjena – 1. čas počinje u 08:00

I međusmjena – 1. čas počinje u 09:50

II međusmjena – 1. čas počinje u 10:25

II smjena – 1. čas počinje u 11:05

Veliki odmori traju po 10 minuta. Detaljna satnica je objavljena u prilogu obavijesti.

Za četvrtak 10. 5. predviđen je dan učenja na daljinu. Svi nastavnici će u periodu od 9:00 do 10:00/10:30 poslati nastavne materijale učenicima na email adrese. Planirane kontrolne radove, testove i pismene zadaće će predmetni nastavnici pomjeriti nakon dogovora s učenicima i direktoricom škole.

Planirana interna evaluacija za učenike V razreda će se održati u četvrtak 10. 5. u 09:55. Napominjemo da poslije interne evaluacije učenici odlaze kućama jer je planirano učenje na daljinu.

Svim našim učenicima, roditeljima i uposlenicima želimo sretan Dan škole. Budimo ponosni na našu školu, ali učinimo da i mi budemo njen ponos.