Obavijest za nošenje maski za učenike od I do IV razreda

Obavijest za nošenje maski za učenike od I do IV razreda

U skladu sa usvojenom Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, obavještavamo vas da se Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini broj: 11/04-34-2024-3/21 od 02.02.2021. godine,  mijenja i dodaje se:

Učenici osnovnih škola od 1. do 5. razreda su izuzeti od nošenja maski tokom obavljanja nastave u učionicama.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220