Obavijest za roditelje i učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda

Obavijest za roditelje i učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda

Poštovani roditelji,

Prema Instrukciji o postupanju u izvođenju online nastave Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11/06-34-157-5/20, od 12. 3. 2020. godine, potrebno je da škole za učenike razredne nastave pripreme elektronske materijale kojima će roditelji pristupati putem linka koji će biti dostupan na zvaničnoj stranici škole.

S tim u vezi obavještavamo vas, da ćete od danas materijalima za online nastavu učenika od 1. do 4. razreda pristupati sa naše školske web stranice, klikom na link: https://oscvila1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/onlinenastava_oscvila1_edu_ba/ElS7Mf8yAV1HvsczZXdnqdsBGMM6eGZWAEkOiELV8kKdmA?e=ZIzp8A

Nakon što kliknete na link, neophodno je da unesete lozinku koju ćemo vam poslati na mail, a potom izaberite mapu razredne ili predmetne nastave, zatim mapu razreda i odjeljenja u koje učenik ide i na kraju mapu za dan (datum), gdje se nalaze materijali za časove tog dana a prema rasporedu.

Nadamo se uspješnoj saradnji i prevazilaženju problema u odvijanju nastave izazvanih Korona virusom.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220