OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Dragi učenici i učenice,

Obavještavamo vas da nastava u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine počinje 1. februara 2021. godine. Također, želimo vas informisati da će se nastava u sedmici od 1.2.2021. do 5.2.2021. godine odvijati po istom modelu koji je bio na snazi do dana 31. 12. 2021. godine. Naime, učenici od I do IV razreda nastavu će pohađati po kombinovanom modelu , dok će učenici od V do IX razreda nastavu pohađati online. Naredne sedmice ćemo vas informisati o načinu realizacije nastave za predstojeći period.

Sretan početak drugog polugodišta!

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220