Obavještenje o realizaciji nastave u narednom periodu

Obavještenje o realizaciji nastave u narednom periodu

Dragi učenici, poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da će se nastava u školama u narednom periodu realizirati po istom modelu kao do sada i prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 11/04-34-2024-3/21.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220