Obilježili smo Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci kroz brojne aktivnosti

Obilježili smo Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci kroz brojne aktivnosti

11. februara se obilježava Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci. Cilj je pružiti ženama podršku u bavljenju naukom jer su, globalno, žene i dalje manje plaćene, rjeđe napreduju te dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani.

Poduzetnice naše škole, članice sekcije „Mala škola poduzetništva“, odlučile su obilježiti ovaj dan tako što su svoju ideju realizirale u domenu socijalnog poduzetništva. Nakon predanog rada, učenja o poduzetništvu, finansijskoj pismenosti, vještinama promocije, komuniciranja, analize tržišta, izrade plana rada, postavljanja poslovne ideje, istraživanja i jačanja eksperimentalnih vještina, realizirale su svoj prvi korak prema postavljenom cilju. Podršku im je pružila voditeljica sekcije i nastavnica Hemije, Nermina Sabljica.

Zana Sarić, direktorica „Male škole poduzetništva“ nam je rekla: „Želja nam je da kroz naše poduzetničke aktivnosti utječemo na svijest mladih u cilju promoviranja značaja znanja i nauke. Ovom našom idejom smo željele pokazati da su žene kroz historiju se bavile naukom i da su zaslužne za veoma značajna naučna dostignuća. Smatramo da naša poduzetnička ideja će doprinijeti promjenama u rodnoj zastupljenosti u oblasti nauke. Istraživanja pokazuju da je upis studentica veoma nizak u oblasti prirodnih nauka, svega 5 %. Ta činjenica govori o jednom globalnom društvenom problemu koji je prepoznat i na kome se radi. To je bio razlog zašto želimo da promoviramo „Žene u nauci“, „Žene hemičarke.“

„Ohrabrimo, potaknimo, motivišimo djevojčice da se slobodno opredjeljuju za bavljenje naukom.“, poručuju nam „Žene u hemiji“ iz naše škole. Smatraju da su uspjele ako sve nas potaknu na promišljanje o ovom društvenom problemu i na istraživanje i analizu okruženja u kojem živimo.

Voditeljice marketinga su Hana Kaplan i Merima Gaštan, koje su i pripremile ovaj tekst.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220