Održana predavanja u okviru projekta „Prevencija ovisnosti među mladima“

Održana predavanja u okviru projekta „Prevencija ovisnosti među mladima“

U okviru projekta „Prevencija ovisnosti među mladima“, u kojem učestvuje i naša škola, održana su predavanja za učenike, kao i za nastavnike naše škole u vezi s ovom temom. Projekat organizira Udruženje za promociju zdravog psihofizičkog razvoja i života kroz preventivno djelovanje „Sanus“ i naša škola je izrazila zainteresiranost da kroz brojne aktivnosti pruži doprinos u prevenciji ovisnosti među mladima. Cilj ovog projekta je doprinijeti smanjenju upotrebe narkotika kod učenika završnih razreda, učenika u periodu puberteta i adolescencije. Većina djece je, kroz svoje odrastanje, bilo izloženo izazovima korištenja narkotika na raznim mjestima i u različitim prigodama. Potrebno je osvijestiti kod djece rizike koje takvi izazovi nose.

Predavanjima su prisustvovali učenici i nastavnici učesnici projekta koji će u narednom periodu realizirati još aktivnosti. Ovo predavanje održalo je stručno medicinsko osoblje u holu naše škole, koji je predviđen za ovakve i slične aktivnosti, a sve u skladu s poštivanjem epidemioloških mjera.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220