Škola

Održana svečana dodjela zahvalnica učenicima i nastavnicima

U utorak, 19. 6. 2018. u 18:00 u holu škole, održana je svečana dodjela zahvalnica svim učenicima i nastavnicima koji su ove godine učestvovali na takmičenjima, smotrama i revijama. Pod motom „U znanju je uspjeh“, ovom svečanom dodjelom istaknuti su svi oni koji su se svojim radom i trudom zalagali i ove godine dostojanstveno predstavljali našu školu.

Nakon uvodne pjesme „Sarajevo“, direktorica škole Nermina Sabljica počela je dijeliti zahvalnice članovima i članicama ekipa, te nastavnicima i nastavnicama koji su vježbali s učenicima. Zatim su predstavljeni oni najbolji – učenici koji su ostvarili sjajne rezultate na kantonalnom, federalnom i državnom nivou takmičenja, kao i njihovi nastavnici i nastavnice – kojima pripadaju velike zasluge za postignuta mjesta i ugled koji naša škola ima.

Zahvale su stigle i za one koji su na bilo koji način nastupali, prijavljivali se na konkurse i predstavljali našu školu – tople riječi i gromoglasni aplauz motivacija im je da se i naredne godine prijavljuju i trude jer – u znanju je uspjeh.