OGLAS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

OGLAS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Upis učenika u prvi razred osnovne škole obavit će se u vremenu od 1. 4. do 30. 4. 2019. godine u sekreterijatu Škole svaki radni dan od 9,00 do 12,00 sati i u izuzetno opravdanim slučajevima od 26. 8. do 30. 8. 2019. godine svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati.

Upis u prvi razred je obavezan za svu djecu koja su, shodno članu 55 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, do 1. marta ove godine navršila pet i po godina života.

Obaveza roditelja/staratelja je da za upis u školu dostave:
– Izvod iz matične knjige rođenih, (original ili ovjerenu fotokopiju),
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
– Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu koji izdaje predškolska ustanova i
– Prijava mjesta boravka roditelja ili staratelja (na uvid kao dokaz o pripadnosti školskom području).

Škola će izvršiti upis školskih obveznika iz sljedećih ulica: Džemala Bijedića od 1 do 121 i od 2 do 108, Dr. Fetaha Bećirbegovića, Nedima Filipovića, Ferde Hauptmana i Bulever Meše Selimovića od 1 do 75.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220