Ogledni čas iz Biologije

Ogledni čas iz Biologije

U srijedu, 19. decembra 2018. godine održan je ogledni čas iz Biologije. Čas je pripremila i realizovala nastavnica Elma Radončić sa učenicima IX-1 razreda. Tema ovog zanimljivog časa je bila “Kostur čovjeka”, a njegovoj realizaciji prisustvovala je psihologinja Elma Džekman i kolegice Ajša Šarić, Niaza Imamović-Korjenić i Amila Kalamujić. Nizom različitih aktivnosti postignut je cilj časa, te su učenici ovog odjeljenja proširili znanje o ljudskom skeletu, spoznali važnost pravilnog odnosa prema vlastitom tijelu, usvojili postupke pružanja prve pomoći kod povreda koštanog sistema-imobilizacija.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220