Ogledni čas iz Biologije

Ogledni čas iz Biologije

U petak, 16. novembra 2018. godine Rezija Hasanić, nastavnica Biologije je održala ogledni čas sa učenicima VI-3 odjeljenja. Tema ovog zanimljivog časa je bila “List”, a njegovoj realizaciji prisustvovale su direktorica škole Nermina Sabljica, pedagog Sanjin Marić, psihologinja Elma Džekman i pedagoginja Aida Čaušević, kolega Faruk Muhić i kolegice Elma Radončić i Ajla Šačić Husić. Nizom različitih aktivnosti učenici ovog odjeljenja su usvojili zanje: o spoljašnjoj i unutrašnjog građi lista, povezanosti građe i funkcije biljnih organa, o fiziološkim procesima u listu, kao i važnosti pozitivnog odnosa prema primarnim producentima hrane na Zemlji.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220