Ogledni čas o razlomcima

Ogledni čas o razlomcima

realizirao nastavnik naše škole Said Krantić.

Čas je održan u utorak 24. 12. 2019. godine u odjeljenju VI-4, a tema časa bila je “Pojam razlomka. Vrste razlomaka”.

Oglednom času prisustvovali su: v.d. direktora Asmir Zukić, pedagog Enes Hatibović, te nastavnici: Mirsad Dumanjić, Mirela Piljević-Ahmetspahić, Adisa Ličina-Žilić, Enisa Pleh i Amila Dervišević-Džajić.

Primjenom suvremenih tehnologija, aktivne i interaktivne nastave, uz korelaciju s drugim nastavnim predmetima i primjenu online platforme Office 365, čas je bio veoma interesantan ne samo učenicima i nastavniku koji ga je realizirao, nego i prisutnim gostima.

Tokom cijelog časa atmosfera je bila istovremeno i radna i ugodna, jer su učenici veći dio časa rješavali matematičke probleme uz pomoć kompjutera i aplikacija za dinamičku matematiku.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220