Ogledni sat iz Matematike u odjeljenju V-5

Ogledni sat iz Matematike u odjeljenju V-5

Interaktivna nastava je savremeni nastavni sistem koji teži da prevaziđe pasivnost učenika i odsustvo interakcije u tradicionalnoj nastavi.

Pojam interaktivne nastave podrazumijeva model po kome se određena tema ili zadatak savladavaju putem interakcije između učesnika nastave i kroz proces interaktivnog učenja u grupi.

Danas je naš kolega Mirsad Dumanjić održao ogledni sat iz Matematike u odjeljenju V-5, na temu “Vrste trouglova prema uglovima i stranicama.”

Učenicima je tema prezentirana online, a potom su dobili vrijeme za razmišljanje o zadatku, interakciju sa drugarima i, naravno, vrijeme za izradu zadatka. Radili su u programu GeoGebra – program dinamičke matematike koji ujedinjuje geometriju, algebru i statistiku (analizu).

Na kraju im je nastavnik prezentirao rezultate urađenog.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220