Ogledni sat u II-2

Ogledni sat u II-2

Ogledni sat je sat koji ima inovativnu notu. Takvi časovi na sasvim novi, i do sada neuobičajeni način prezentiraju neku nastavnu jedinicu. Radi se, dakle, o ogledu (pokušaju), koji može, a ne mora da bude obrazac za buduće ponašanje nastavnika. Danas je nastavnica Rejhana Markanović održala ogledni sat iz predmeta Bosanski jezik i književnost. Tema sata je bila interpretacija basne „Lisica i roda.“ Stara je priča da su na kraju lisica i roda bile ljute jedna na drugu, a pouka da je lisica dobila ono što je i tražila! Na ovom satu smo vidjeli dekonstrukciju književnog teksta, čiji kraj je bitno drugačiji od stereotipa na koji smo naviknuti. Na kraju su lisica i roda postale prijateljice. Vidjeli smo da je svako sposoban da uvidi svoju grešku, i ispravi je. Učenici su shvatili da različitosti treba poštovati, a drugo i drugačije treba razumjeti i prihvatiti.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220