Ogledni sat u III-2

Gramatika je dio lingvistike koji se bavi strukturom jezika. Formalno proučavanje gramatike je važan dio obrazovanja još od najranije dobi. Gramatika predstavlja način razmišljanja o jeziku. Danas je nastavnica Belma Softić održala ogledni sat u odjeljenju III-2. Tema sata je bila “Gramatika, ponavljanje.” Učenici su kroz niz aktivnosti ponovili šta su to glagoli, a šta imenice, te govorili o tome koje vrste imenica i glagolskih vremena su do sada naučili. Kroz grupni rad su pokazali praktičnu primjenu naučenog. Sat je završen veselim grupnim muziciranjem na Orffovom instrumentariju, na temu “Imenice i glagoli”, a kompoziciju su smislili učenici.

 

 

Podijeli sa prijateljima

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Email