Ohrabriti i motivirati…činiti dobro drugom, ali i sebi

17.04.2023.

Možeš ti to! Vjerujem u tebe! Pokušaj na drugi način! Slobodno pitaj, pomoću ti!… Samo su neke od rečenice koje smo bar jednom čuli ili bismo u određenom momentu voljeli čuti od osobe/a koja/e su u našem svakodnevnom okruženju. Ohrabriti učenika je jedan od važnijih zadataka učitelja/nastavnika, ali i drugara u razredu/školi. Pružanjem podrške djeci ili odraslim, ohrabrujemo i motiviramo ih kako bi postigli što bolji uspjeh ili riješili trenutnu/privremenu poteškoću! Iza nas je još jedno dobro djelo, ohrabrili smo nekoga, ali i zahvalili se svim onim osobama koje su nas motivirale da budemo bolji. 👏😇