Podjela uvjerenja

24.06.2024.

Podjela uvjerenja za učenike i učenice naše škole održat će se u srijedu, 26. 6. 2024. godine. Učenici od II do V razreda po uvjerenja će doći u 9:00 sati, a učenici od VI do VIII razreda u 10:00 sati. Raspored kabineta u kojima će biti dodjela uvjerenja po odjeljenjima je u nastavku.
 
I-1 Kabinet Hemija/Fizika u prizemlju
I-2 Kabinet Muzička kultura u prizemlju
I-3 Produženi boravak
I-4 Produženi boravak
 
II-1 Kabinet Elektronska učionica
II-2 Kabinet Matematika 2 na prvom spratu
II-3 Kabinet Matematika 1 na prvom spratu
II-4 Kabinet Likovna kultura na prvom spratu
 
III-1 Kabinet Turski jezik na prvom spratu
III-2 Kabinet Informatika u prizemlju
III-3 Kabinet Biologija u prizemlju
III-4 Kabinet BHS2 na prvom spratu
 
IV-1 Kabinet Geografija na drugom spratu
IV-2 Kabinet Historija na drugom spratu
IV-3 Kabinet Engleski jezik 2 na drugom spratu
 
V-1 Kabinet BHS1 na prvom spratu
V-2 Kabinet Tehnički odgoj
V-3 Kabinet Njemački jezik na drugom spratu
V-4 Kabinet Engleski jezik 1 na prvom spratu
 
VI-1 Kabinet Turski jezik na prvom spratu
VI-2 Kabinet Njemački jezik na drugom spratu
VI-3 Kabinet Matematika 2 na prvom spratu
 
VII-1 Kabinet Biologija u prizemlju
VII-2 Kabinet Elektronska učionica na prvom spratu
VII-3 Kabinet Likovna kultura na prvom spratu
 
VIII-1 Kabinet Informatika u prizemlju
VIII-2 Kabinet Geografija na drugom spratu
VIII-3 Kabinet Muzička kultura u prizemlju
VIII-4 Kabinet Matematika 1 na prvom spratu