Podjela uvjerenja o postignutom uspjehu

Podjela uvjerenja o postignutom uspjehu

Podjela uvjerenja o postignutom uspjehu na kraju I polugodišta obavit će se 15.1.2020. godine prema slijedećem rasporedu:
Od I do V razreda u 10,00 sati
Od VI do IX razreda u 11,00 sati.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220