Posjeta MESS festivalu

Posjeta MESS festivalu

Članovi i članice Dramske sekcije (niži uzrast) pogledali su predstavu “Dječak s koferom” u okviru Internacionalnog festivala MESS, 2. 10. 2021. godine. Išli su u pratnji učiteljice Jasne Bajrić-Ljubunčić. Atmosfera je bila lijepa, a predstava interesantna svim učenicima i učenicama.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220