Posjeta Muzeju ratnog djetinjstva

Posjeta Muzeju ratnog djetinjstva

Dana 22. 11. 2019, učenici naše škole, u pratnji nastavnice Enide Biščević – Ružić, u dvije grupe su posjetili Muzej ratnog djetinjstva, gdje su učestvovali i u edukativnim radionicama.  Prvu grupu sačinjavali su učenici VIII razreda, njih 18, a druga grupa su bili učenici koji pohađaju Historijsko-muzelošku sekciju. Ova posjeta bila je jako produktivna i donijela je učenicima mnogo novih saznanja o ratu u BiH.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220