Posjeta pisca Edina Rikala

04.10.2022.

“Nema knjige, a da se u njoj nešto dobro ne nađe”.
Danas smo u našoj školi ugostili pisca Edina Rikala koji je biblioteci naše škole poklonio knjige za učenike i učenice starijeg uzrasta i time obogatio naš bibliotečki fond za vrijedne naslove. Direktor škole Asmir Zukić uručio mu je zahvalnicu. Zahvaljujemo se gospodinu Rikalu od srca na ovoj vrijednoj donaciji.