Posjeta Sigurnoj kući

30.10.2022.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje i 5.oktobra – Svjetskog dana učitelja nastavnici i nastavnice naše škole simboličnim poklonima obradovali su djecu i žene smještene u Sigurnoj kući – skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici u Sarajevu.
Sigurna kuća je poseban vid skloništa u koje se privremeno zbrinjava žrtva nasilja u porodici radi osiguranja fizičke zaštite i psihosocijalne podrške.
Obaveza svih aktera društvene zajednice je da podrži misiju osnaživanja žena i pruži podršku djeci koja su svoje utočište privremeno pronašli u Sigurnoj kući.
Riječ je o društvenom problemu o kojem je potrebno otvoreno i javno govoriti te poticati javnost da o nasilju ne treba šutjeti!
Odgovornost za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava sigurno je odgovornost svih nas – odgovornost da se saznanje o nasilju prijavi kako bi se pokrenuo sistem podrške i pomoći žrtvi nasilja.
SOS crvena linija – 033 222 000 – je broj telefona na koji tokom 24 sata možete prijaviti bilo koji oblik nasilja u porodici: fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko nasilje.