Posjeta Srebrenici

Posjeta Srebrenici

Da vidiš, da čuješ, da znaš, da pamtiš….

U subotu 8. 6. 2019. godine, učenici i učenice devetih razreda naše škole i sedam nastavnica u okviru terenske nastave posjetili su Srebrenicu.

Posjeta sjeveroistočnoj Bosni ili Majevičko-donje-podrinjskom području podrazumijevala je putovanje preko Romanije, Sokoca, Han Pijeska, Vlasenice, Bratunca, Nove Kasabe, Milića, Konjević Polja, Kladnja i Olova do konačnog odredišta Srebrenica.

Ova regija smještena je između donjih tokova rijeke Bosne na zapadu, Drine na istoku, Save na sjeveru te planina Konjuha i Javora na jugu. Zahvaljujući prirodnim reursima, prije svega rudama i termomineralnim izvorima, do 1992. godine prostor regije Srebrenica bio je četvrti po razvijenosti u Bosni i Hercegovini, a deseti u bivšoj Jugoslaviji.

Po dolasku u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari obišli smo mezarje kako bismo odali počast nevino ubijenim žrtvama geonocida u julu 1995. godine. Potom smo se okupili ispod Musale, centralnog dijela mezarja, gdje je jedan od kustosa održao historijski čas. Nakon toga obišli smo i pogledali stalnu postavku Srebrenički genocid-muzej, uputili se prema Dokumentacionom centru SENSE gdje smo pogledali video projekciju o genocidu u Srebrenici u trajanju od 30 minuta (film), obišli tvornicu akumulatora (halu gdje su bili zarobljenici), posjetili  Srebrenicu-uže gradsko jezgro, te obišli banju Guber.

Otišli smo s jednim, a vratili se s drugim, snažnijim emocijama i novim saznanjima…Da vidiš, da čuješ, da znaš, da pamtiš.

            

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220