Poziv – Webinari za upotrebu i rad na online platformama za učenje i podučavanje

Poziv - Webinari za upotrebu i rad na online platformama za učenje i podučavanje

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220