POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), a u vezi sa Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona  Sarajevo broj: 11/03-34-7041/21  od 4. 3. 2021. godine, direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Čengić Vila I”  Sarajevo,  objavljuje

 

P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u,  izuzetnim slučajevima, AUGUSTU, u terminu od 20. 8. do 25. 8. 2021. godine, elektronskim putem, odnosno dostavljanjem prijavnog obrasca na e-mail adresu škole info@oscvila1.edu.ba.

IIU prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati  djeca koja do 1. 3. 2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Čengić Vila I“  obuhvata sljedeće ulice:

Džemala Bijedića (od 1 do 121 i od 2 do 108), Dr. Fetaha Bećirbegovića, Nedima Filipovića, Ferde Hauptmana i Bulevar Meše Selimovića od 1 do 75, Paromlinska 53a,b,c,d,e,f,g,h; 55a,b,c,d,e,f.

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole info@oscvila1.edu.ba.

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti naknadno uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom – COVID-19 na adresu Škole.

 

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

 

O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 678 220 ili e-mail info@oscvila1.edu.ba.

 

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 

D I R E K T O R  Š K O L E

                                                                                                                                                Asmir Zukić

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220