Predavanje na temu Upozoravanje na opasnost od mina za učenike V razreda

30.10.2022.

Predstavnik EUFOR-a u BiH, u pratnji dva vojnika slovačkog bataljona pri EUFOR-u, 12.10.2022. godine su održali predavanje na temu Upozoravanje na opasnost od mina za učenike V razreda naše škole. Zbog još uvijek prisutnih mina zaostalih iza rata, ova tema je jako važna za djecu i nadamo se da će koristiti u podizanju svijesti o opasnosti od neeksplodiranih ubojitih sredstava.