Priroda je dar, zato u njoj uživaj

29.03.2023.

Svojim je nastankom čovjek vezan za okolinu u kojoj živi, a koja je nastala godinama prije nas. Čovjek je u početku živio u skladu s prirodom uzimajući od nje ono što je nudila. Onoga trenutka kada je pomislio da može prirodom vladati i koristiti je kao sredstvo za bogaćenje, promijenio se i odnos prema prirodi. Počeo je sve više koristiti u materijalne svrhe, uništavati i ugrožavati. Danas čovjek daje malo prirodi, a priroda čovjeku sve. Činjenica je da se čovjek u prirodi osjeća opuštenije, lakše, zdravije. Boravak u prirodi smanjuje stres i djeluje pozitivno na zdravlje čovjeka. Prirodu treba čuvati, zaštiti našu okolinu od svih vrsta zagađenja, o tome učenici naše škole mnogo znaju. Jučer su nastavili činiti dobra djela. Okrenuli su se ka prirodi. Zahvalili se za sve ljepote koje nam pruža, zahvalili se za rijeke, planine, more, šume… bez kojih ne bi bilo života na ovoj našoj planeti. Neki su se potrudili i uredili svoju okolinu, pokupili papiriće i još jednom rekli da će nastaviti sa zaštitom i čuvanjem prirode od zagađenja. Potičimo našu djecu/učenike da od najranijeg uzrasta pridonose čuvanju naše lijepe planete Zemlje. Fotografije koje su zabilježili svjedoče o ljepoti okruženja u kojem živimo.