Projekat “Zelena revolucija”

Projekat "Zelena revolucija"

U periodu od 01. februara do 31.maja 2022. godine, osnovne škole širom Federacije Bosne i Hercegovine će zajedno raditi na području zaštite životne sredine osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije naše države. Cilj projekta je: Izgraditi zdrave navike odlaganja kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.

Specifični ciljevi projekta su

• Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada

• Uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine

• Informisati 100.000 učenika iz 200 škola

• Spriječiti zagađenje kroz sakupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada

• Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama

Takmičenje i nagrade za najbolje

Škole će kroz razrede izvršiti adekvatnu edukaciju u skladu sa dostavljenim prezentacijama i materijalima, te organizovati jednu radionicu, a nakon toga nastupa takmičarska aktivnost u sakupljanju e-otpada. Za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme (pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka.

Uključite se! Pravilno odlažimo e-otpad i sačuvajmo okoliš.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220