Razvijanje kulinarskih vještina na času Kulture življenja

23.05.2022.

Na času Kulture življenja učenici V razreda uz nastavnicu Nerminu Sabljicu razvijali su svoje kulinarske vještine. Cilj ove nastave je da se potakne kreativnost kod djece, uči o namirnicama i prehrambenim i vrijednostima s naglaskom na zdravlje.
U kulinarskoj pripremi hrane primjenjuju se: mehanički, biohemijski i termički postupci.
Izbor postupaka zavisi od vrste namirnice, odnosno vrste jela koje se priprema.
Koliko su ozbiljno pristupili svom zadatku govori i sama priprema uz maksimalno poštivanje higijenskih navika u pripremanju hrane.
„Djeci je ogromno zadovoljstvo kad mogu sjeckati, rezati, kuhati.“