Razvijanje kulinarskih vještina na času Kulture življenja

Razvijanje kulinarskih vještina na času Kulture življenja

Na času Kulture življenja učenici V razreda uz nastavnicu Nerminu Sabljicu razvijali su svoje kulinarske vještine. Cilj ove nastave je da se potakne kreativnost kod djece, uči o namirnicama i prehrambenim i vrijednostima s naglaskom na zdravlje.
U kulinarskoj pripremi hrane primjenjuju se: mehanički, biohemijski i termički postupci.
Izbor postupaka zavisi od vrste namirnice, odnosno vrste jela koje se priprema.
Koliko su ozbiljno pristupili svom zadatku govori i sama priprema uz maksimalno poštivanje higijenskih navika u pripremanju hrane.
„Djeci je ogromno zadovoljstvo kad mogu sjeckati, rezati, kuhati.“

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220