Saradnja sa roditeljima

TERMINI RODITELJSKIH SASTANAKA, INFORMACIJA I KONSULTACIJA
DAN RAZREDNIK RAZRED PROSTOR VRIJEME Datum roditeljskih sastanaka Datum

informacija

Datum konsultacija
UTORAK Elma Radončić VI-1 Biologija 18:00 h 12. 9.

7. 11.

26. 9.

10. 10.

24. 10.

21. 11.

5. 12.

19. 12.

19. 9.

3. 10.

17. 10.

31. 10.

14. 11.

28. 11.

12. 12.

Almira Hadžić-Gološ VIII-4 Engleski jezik 18:00 h 12. 9.

7. 11.

Enisa Kubat III-3 Bosanski 2 18:00 h 11. 9.

7. 11.

Amila Curo IV-1 Historija 18:00 h 11. 9.

7. 11.

Arijana Behremović IV-4 Muzička kultura 18:00 h 11. 9.

7. 11.

Selma Šurković IV-3 Hemija 18:00 h 11. 9.

7. 11.

Mirsad Dumanjić
Alma Fazlagić
Nihada Butmir
Zvjezdana Marčić Matošović
SRIJEDA Belma Softić II-2 Biologija 18:00 h 11. 9.

8. 11.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

20. 9.

4. 10.

18. 10.

1. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

Almasa Halvadžija III2 Bosanski 1 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Jasna Bajrić-Ljubunčić II-3 Produženi boravak 2 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Majo Pavlović VII-2 Likovna kultura 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Zlata Kafedžić III-1 Geografija 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Vildana Jugo III-4 Engleski jezik 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Maja Ključo II-1 Produženi boravak 1 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Ferida Tarić III-5 Njemački jezik 18:00 h 11. 9.

8. 11.

Amir Cero VII-1 Fizika 18:00 h 12. 9.

8. 11.

Mirha Fejzić
Katarina Puketa
Nusreta Fetahović
Raza Đuliman
Enisa Luboder I-2 Matematika 2 18:00 h 11. 9.

9. 11.

4. 10.

18. 10.

1. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

22. 11.

6. 12.

20. 12.

Lela Samardžić-Katavić I-3 I-3 18:00 h 11. 9.

9. 11.

ČETVRTAK Dragan Mališ I-1 Matematika 1 18:00 h 11. 9.

9. 11.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16. 11.

30. 11.

14. 12.

28. 9.

12. 10.

26. 10.

23. 11.

7. 12.

21. 12.

Alma Gotovac II-4 Hemija 18:00 h 11. 9.

9. 11.

28. 9.

12. 10.

26. 10.

23. 11.

7. 12.

21. 12.

21. 9.

6. 10.*

19. 10.

2. 11.

16. 11.

30. 11.

14. 12.

Rejhana Markanović IV-2 Geografija 18:00 h 11. 9.

9. 11.

Irena Đurković V-1 Matematika 18:00 h 12. 9.

9. 11.

Raza Đuliman V-4 Bosanski 1 18:00 h 12. 9.

9. 11.

Faruk Muhić V-3 Likovna kultura 18:00 h 12. 9.

9. 11.

Alen Delmanović VIII-2 Informatika 18:00 h 12. 9.

9. 11.

Amra Sirbubalo VI-3 Matematika 1  18:45 h 12. 9.

7. 11.

Azra Rizvanbegović IX-3 Bosanski 2 18:00 h 12. 9.
Ajša Šarić IX-2 Engleski jezik 18:00 h 12. 9.
Amila Kalamujić VIII-3 Tehnička kultura 18:00 h 12. 9.
Niaza Imamović-Korjenić VI-2 Bosanski 3 18:45 h 12. 9.
Aida Droce
Jasminka Kantar-Batinić
Aida Pašalić
Rezija Hasanić
Đenana Kadrić
PETAK Azra Neimarlija VIII-1 Engleski jezik 18:00 h 12. 9. 29. 9.

13. 10.

27. 10.

10. 11.

24. 11.

8. 12.

22. 12.

22. 9.

6. 10.

20. 10.

3. 11.

17. 11.

1. 12.

15. 12.

Asmir Zukić VII-4 Tehnička kultura 18:00 h 12. 9.
Smajo Hurem VII-3 Matematika 2 18:00 h 12. 9.
Mirela Piljević-Ahmetspahić VI-4 Likovna kultura 18:00 h 12. 9.
Đenita Katović V-2 Njemački jezik 18:00 h 12. 9.
Hikmet Mahmutović IX-1 Hemija 18:00 h 12. 9.
Said Krantić