Upis učenika

Dragi roditelji,

Nadam se da ste odlučili upisati Vaše dijete u Osnovnu školu “Čengić-Vila I” u Općini Novo Sarajevo.

Želimo Vas upoznati s osnovnim informacijama o načinu upisa u našu školu:

 

1. Zakonska regulativa

Na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13)

Član 3:

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu – školske obveznike do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole.

Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja upis u školu, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

2. Kako?

  • Direktor raspisuje Oglas o upisu djece u prvi razred koji će se pojaviti na web-stranici i na oglasnim mjestima u Općini.
  • Prikupite potrebne dokumente (rodni list (original ili ovjerena kopija), ljekarsko uvjerenje i potvrda o pohađanju obaveznog predškolskog programa).
  • Dokumente donesete pedagogu Škole koji Vam tada zakazuje testiranje djeteta
  • Dovedete dijete u zakazanom terminu na testiranje koje obavlja komisija u sastavu: pedagog/psiholog i dvije učiteljice
  • Sačekate roditeljski sastanak u junu/lipnju na kojem će Vam se predstaviti učitelji/učiteljice koji će voditi tu generaciju, dat će Vam se spisak potrebnih udžbenika i opreme koju trebate nabaviti.

Produženi boravak

Ukoliko ste zaposleni pružamo vam mogućnost korištenja produženog boravka. Produženi boravak u našoj školi postoji od 1970.godine – prvi u BiH. S obzirom da ima dugu tradiciju nakon rata je organiziran od 1998. U njemu borave djeca od 1. do 4. razreda. Roditelji mogu prijaviti dijete u produženi boravak u sekretarijatu škole gdje dobijaju ugovor.

Trenutna cijena boravka je 200 KM i 184 KM.

 

Dobro došli, naši budući prvačići!

Upis učenika/učenica u prvi razred osnovne škole obavit će se u vremenu od 2. 4. do 30. 4. 2018. godine u sekretarijatu Škole svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati.

Upis u prvi razred je obavezan za svu djecu koja su, shodno članu 3 Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju Kantona Sarajevo, do 1. marta ove godine navršili pet i po godina života. Prema članu 3 istog zakona u školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže roditelji ili staratelji i ako Škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Obaveza roditelja/staratelja je da za upis pripreme i prilikom upisa dostave obrazac Izvoda iz matične knjige rođenih, (original ili ovjerenu fotokopiju), Ljekarsko uvjerenje o sposobnostima djeteta za upis u školu, te Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu koje izdaje predškolska ustanova.

Škola će izvršiti upis školskih obveznika iz sljedećih ulica: Džemala Bijedića (od 1 do 121 i od 2 do 108), Dr. Fetaha Bećirbegovića, Nedima Filipovića, Ferde Hauptmana i Bulevar Meše Selimovića od 1 do 75.

Po zahtjevu roditelja mogu biti upisana djeca i s drugih školskih područja.

DIREKTORICA ŠKOLE

Nermina Sabljica