Škola skijanja za učenike VI razreda osnovnih škola

Škola skijanja za učenike VI razreda osnovnih škola

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade će u školskoj 2018/2019. godini realizovati „Školu skijanja” za učenike šestih razreda osnovnih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo. Realizacija „Škole skijanja” će trajati od 28. januara do 08. marta 2019. godine, s tim da se ista u sedmici održavanja The European Youth Olympic Festivala (EYOF) od 11. do 15. februara 2019. godine neće realizovati. Prevoz učenika će biti osiguran od strane Ministarstva, te će sve informacije sa rasporedom škola i odjeljenja biti blagovremeno dostavljene školama.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220