Školske smjene

Školske smjene

Dragi učenici/ce, poštovani roditelji,

U ovoj školskoj godini nastava će se realizirati prema sljedećem rasporedu smjena:

I smjena (I, II, III, IV, V razredi od 8, 00 do 12,20 sati)
II smjena (VI, VII i IX razredi od 12,40 do 17,50 sati)
Međusmjena (VIII razred od 10, 45 do 16,10 sati).

Raspored smjena se neće mijenjati tokom godine.

Zbog ograničenih prostornih kapaciteta u školskoj 2019/20. godini organizirat će se rad produženog boravka u tri grupe.

Produženi boravak može primiti maksimalno 78 učenika u skladu sa odredbama Pedagoških standarda.

S obzirom na veći broj zainteresiranih učenika kriterij za formiranje grupa je uzrast učenika i dužina korištenja usluga u prethodnoj školskoj godini.

Svi učenici koji nisu uključeni u tri formirane grupe su na listi čekanja.

Sretan početak nove školske godine!

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220