Terenska nastava za učenike VIII i IX razreda

Terenska nastava za učenike VIII i IX razreda

U subotu 20.10.2018. godine organizovana je i realizovana terenska nastava, koja je sastavni dio Nastavnog plana i programa Geografije i Historije za učenike VIII i IX razreda. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicama Almirom Hadžić-Gološ, Zvjezdanom Marčić-Matošović, Rezijom Hasanić, Edinom Čaušević, Belmom Softić, Majom Ključo, Rejhanom Markanović, Mirelom Piljević, Đenanom Kadrić, te direktoricom škole Nerminom Sabljica posjetili stare bosanske gradove Srebrenik i Gradačac, odnosno kuturno-historijske znamenitosti pomenutih gradiva: Kulu Husein-kapetana Gradaščevića, džamiju Huseniju, Sahat-kulu, spomen-obilježje palim borcima, Srebreničku kulu, te prirodno-geografske odlike ovog područja: jezero Hazna i banju Ilidža.
Terenskoj nastavi prisustvovalo je 137 učenika iz sedam odjeljenja VIII i IX razreda.
Ciljevi terenske nastave bili su:
– razvoj ljubavi prema domovini,
– upoznavanje prirodnih ljepota i znamenitosti zavičaja,
– upoznavanje s reljefom, vegetacijom i historijom prostora,
– upoznavanje kulturnih i historijsko-geografskih znamenitosti pomenutih područja,
– razvijanje tolerancije i uvažavanje drugih i drugačijih,
– razvijanje pravilnog odnosa prema prirodnoj sredini,
– očuvanje prirodne i kulturne baštine,
– izgradnja pozitivnih osobina ličnosti (tačnosti, odgovornosti, humanosti, volje, istrajnosti),
– prihvatanje ljudskih normi ponašanja (pozitivan odnos prema ljudima i životnoj sredini, pozitivan odnos prema ličnoj i javnoj imovini) i
– poticanje na druženje i upoznavanje.
Kako je nama bilo u posjeti ovim divnim gradovima procijenite sami, a možete nam se i pridružiti na narednom putovanju.

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220