Tradicionalni turnir u malom nogometu

Tradicionalni turnir u malom nogometu

Učenici naše škole su osvojili 1. mjesto u kategoriji VI razreda na Tradicionalnom turniru u malom nogometu u Osnovnoj školi “Malta”. Učenici koji su učestvovali u turniru su: Zak Agić (VI-1), Faris Kreštalica (VI-1), Adin Borčak (VI-3), Nadir Pašić (VI-3), Muhamed Mašić (VI-4), Ahmed Mašić (VI-4) i Aid Mašović (VI-4). Nastavnik koji je trenirao učenike je Adnan Vefić. Čestitamo i našem nastavniku, kao i učenicima!

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220