Treća trodnevna stručna radionica „Izrada testova čitalačke i matematičke pismenosti“

06.05.2023.

Treća trodnevna stručna radionica pod nazivom „Izrada testova čitalačke i matematičke pismenosti“ održana je od 3. do 5. maja u hotelu Holidey u Sarajevu.Zbog svog kreativnog doprinosa na prva dva modula/radionice, kao učesnik treće i posljednje radionice pozvan je i nastavnik naše škole Said Krantić.
Ova aktivnost se organizira u sklopu EU finansiranog projekta „Obrazovanje za zapošljavanje u BiH“. Zadatak projekta je, između ostaloga, osposobiti grupu nastavnika iz BiH u području razvoja valjanih i pouzdanih testova, koji se mogu koristiti za eksterna ispitivanja, kao i za provjeravanje funkcionalnih znanja i vještina u redovnoj školskoj praksi. Nakon ove stručne radionice učesnici će moći prenijeti u svoje radno okruženje svježe ideje i konkretne vještine u području provjeravanja školskih postignuća učenika.