Tvoje je samo ono što daš – akcija naših volontera

Tvoje je samo ono što daš – akcija naših volontera

„Najvažnije pitanje u životu je šta činiš za druge“, rekao je Martin Luther King. Naša škola je na ovo pitanje godinama odgovarala tradicijom sudjelovanja u volonterskim projektima i humanitarnim akcijama. Učestvovali smo na 11. galeriji volonterizma, koja se zbog epidemioloških uvjeta održala online. Volonteri, direktor, pedagogica i nastavnici uspješno su se odazvali ovoj akciji. Moto naše akcije bilo je „Tvoje je samo ono što daš“ i u okviru nje prikupljene su prehrambene namirnice za porodice u stanju socijalne potrebe. Porodice kojima smo uručili pakete ostale su potpuno anonimne jer znamo da je pri pružanju pomoći važno sačuvati dostojanstvo svakog čovjeka. I u budućnosti se planiramo odazvati svakom pozivu na volontiranje i svi skupa ćemo kao jedno podići ruku za dobro u školi, razredu, društvu, svijetu… To je naša dobra volja, ali i privilegija jer vjerujemo da ljubav mijenja svijet. Koristimo priliku da se zahvalimo i svim roditeljima naše škole jer bez vas ovo ne bi bilo moguće izvesti. Hvala od srca što nas podržavate! Hvala i organizaciji CROA, našim humanim nastavnicima, učiteljima, upravi i svim uposlenicima koji šire duh volonterizma.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220