Ugledni čas iz Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Ugledni čas iz Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Nastavnica Raza Đuliman u srijedu, 19. 2. 2020. u 12:40 sati održala je ugledni čas u VII-4  odjeljenju. Tema uglednog časa bila je Kondicional I/Potencijal I. Času je prisustvovao v.d. direktora škole, pedagogica, kolegice. Na neobičan i zanimljiv način učenici su pokazali na koji način možemo učiti gramatiku. Učenici su aktivno učestvovali u realizaciji ovog uglednog časa.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220